IPO

Internationell prövningsordning (IPO)

IPO är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I grenen finns fyra provformer med olika kombinationer av spår, lydnad och skyddsarbete.
Om IPO

Inom Internationell prövningsordning (IPO) ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.
Provformer i IPO
IPO-prov

IPO-prov – den största provformen är som ett bruksprov, men består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) och skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IPO-prov är desamma över hela världen.

För att starta på ett IPO-prov ska hunden ha blivit godkänd på ett BH-prov (Behörighetsprov). BH-provet består av en lydnadsdel och en trafikdel.
BSL (brukshundprov spår lydnad)

BSL (brukshundprov spår lydnad) – är enprovformsomanvänder samma klassindelningoch består avsamma spår och lydnad som i IPO.
FH 1 och FH 2
FH 1 och FH 2 – är provformer som är rena spårprov i två olika klasser.
IPO-FH

IPO-FH – är en provform med ett spårprov som alltid arrangareras två dagar i rad.
Upplevelse av IPO

Inom provformerna i IPO är det samarbete mellan förare och hund som upplevs starkast. Hunden är oftast väldigt angelägen och glad att få komma igång och göra jobbet. Inom avdelningen skydd är hunden tränad att se skyddsärmen på figuranten som den bästa av leksaker och som den vill hålla greppet om.
Träna IPO

En viktig egenskap i IPO är att hunden visar arbetsglädje och genomför lydnads- och skyddsmomenten i högt tempo och med bra precision.

I IPO-FH kan hunden ha lugnare tempo,men måste ha koncentrationsförmåga och uthållighet i spårarbetet.

Alla raser är tillåtna att träna i provformerna inom IPO.

Så här tränar du IPO
Vanligt är att hund och förare ingår i en träningsgrupp på en brukshundklubb. Då finns chans att hjälpas åt och sporra varandra.
Spår tränas på fält, precis som i tävling, och hunden ska ha ett lugnt tempo, djup nos, hög noggrannhet och ett intensivt doftintresse. Det gäller alla spår inom provformerna i IPO.
Skyddsarbetet behöver tränas under noga kontrollerade former tillsammans med utbildad figurant.

Tävla i IPO
För IPO-prov, som innehåller skyddsarbete, får endast brukshundraser tävla. Det krävs också en licens för att får tävla i IPO. Övriga provformer inom IPO är öppna för alla raser.

Föraren ska vara medlem i Svenska Brukshundklubben för att få delta i tävlingar.

Tävlingar & mästerskap
Tävlingar arrangeras av både rasklubbar och lokala brukshundklubbar. Det arrangeras årligen ett svenskt mästerskap i IPO. Därifrån tas deltagare ut till världsmästerskapen i IPO-prov och IPO-FH.
I IPO finns det tre klasser man kan tävla i, IPO I, IPO II och IPO III med stegrande svårighetsgrad. BSL har också tre klasser med stegrande svårighetsgrad och FH två.

Titlar att vinna
Hunden kan ta certifikat i IPO-prov och i IPO-FH. Tillsammans med en utställningsmerit blir den brukschampion.

Kombinera IPO med annat
BSL och FH är naturligtvis de grenar som passar bäst, men även lydnad går utmärkt, att kombinera med IPO.