När du är på klubben så finns det vissa regler som vi alla följer:

Man har sin hund kopplad om man inte tränar ett moment eller en gren där hunden ska vara lös. Men då måste man ha en viss lydnad på hunden, så att den inte springer fram och stör andra hundar på plan.

Är det ekipage på planen som tränar, så frågar man om man också kan träna. Vi visar hänsyn för varandra.

Vi plockar alltid upp efter våra hundar.

Det finns 8 stycken p-platser på den övre parkeringen. När den är full, så parkerar man på den nedre, stora parkeringen.

På måndagar mellan kl 18.30-21.00 och på lördagar mellan kl 10.30-14.00 kan det förekomma skottliknande ljud från IPO-träningen på klubben. Det är bra att veta om man har en skottberörd hund. Om man störs av ljuden, så går det bra att säga till.

Du är hjärtligt välkommen att träna på klubben och använda planerna och agilityhindren mm. Men vi är alla ansvariga för att sköta om sakerna och markerna. Om du ser att något är sönder eller på nåt annat sätt behöver uppmärksamhet, så tveka inte att maila till någon i styrelsen.