Mötesprotokoll

Mötesprotokoll 2018

Styrelsemöten
Januari,
Februari,

Konstituerande-februari2018,
Mars
April,
Maj
Juni
Juli,
Augusti,
September
Oktober,
November
December

Medlemsmöten
kallelse medlemsmöten
Januari,
Februari,
Årsmöte
Budget, VB & VP
Mars,
April,
Maj,
Juni,
Juli,
Augusti,
September,
Oktober,
November,
December

Mötesprotokoll 2017

Styrelsemöten
Januari,
Februari,
Konstituerande protokoll,
Mars,
April,
Maj,
Juni,
Juli,
Augusti,
September,
Oktober,
November,
December,
Medlemsmöten
kallelse medlemsmöten
Januari,
Februari,
Årsmöte
Mars,
April,
Maj,
Juni,
Juli,
Augusti,
September,
Oktober,
November,
December

Mötesprotokoll 2016

Styrelsemöten
Januari,
Februari,
Konstituerande protokoll,
Mars,
April,
Maj,
Juni,
Juli,
Augusti,
September,
Oktober,
November,
December,
Medlemsmöten
kallelse medlemsmöten
Januari,
Februari,
Årsmöte
Budget, VB & VP
Mars,
April,
Maj,
Juni,
Juli,
Augusti,
September,
Oktober,
November,
December

Mötesprotokoll 2015

Styrelsemöten
Januari,
Februari,
Konstituerande protokoll,
Mars,
April,
Maj,
Juni,
Juli,
Augusti,
September,
Oktober,
November,
December,
Medlemsmöten
kallelse medlemsmöten
Januari,
Februari,
Årsmöte
Budget, VB & VP
Mars,
April,
Maj,
Juni,
Juli,
Augusti,
September,
Oktober,
November,
December


Mötesprotokoll 2014

Styrelsemöten
Januari,
Februari,
Konstituerande protokoll,
Mars,
April,
Maj,
Juni,
Juli,
Augusti,
September,
Oktober,
November,
December,
Medlemsmöten
Januari,
Februari,
Årsmötesprotokoll
Budget, VB, VP
Mars,
April,
Maj,
Medlemsmöte Juni,
Juli,
Augusti,
September,
Medlemsmöte,
Närvarolista
November,
December

 

Mötesprotokoll 2013

Styrelsemöten
Januari,
Februari,
Konstituerande
Mars,
April,
Maj,
Juni,
Juli,
Augusti,
September,
Oktober,
November,
December,
Medlemsmöten
Januari,
Årsmöte 130224
Dagordning ; Budget; VEB VEP
Mars,
April,
Maj,
Juni,
Juli,
Augusti,
September,
Oktober,
November,
December


Mötesprotokoll 2012

Styrelsemöten
Januari,
Februari,
Konstituerande protokoll,
Mars,
April,
Maj,
Juni,
Juli,
Augusti,
September,
Oktober,
November,
December,
Medlemsmöten
Januari,
Årsmöte 120219 samt bilagor
Mars,
April,
Maj,
Juni,
Juli,
Augusti,
September,
Oktober,
November,
December

.
Mötesprotokoll 2011

Styrelsemöten
Januari,
Februari,
Konstituerande protokoll,
Mars,
April,
Maj1, Maj2
Juni,
Juli,
Augusti,
September,
Oktober,
November,
December,
Medlemsmöten
Januari,
Februari,
Mars,
April,
Maj,
Juni,
Juli,
Augusti,
September,
Oktober,
November,
December