”Klargörande exempel angående etisk policy vid prov och tävling”

Hej

För kännedom, Uppdatering kring arbetet med Svenska Brukshundklubbens
”Klargörande exempel angående etisk policy vid prov och tävling” 22 april
2016, se SBK:s webbplats för mer info

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter
/2016/04/uppdatering-kring-arbetet-med-klargorande-exempel-angaende-etisk-po
licy-vid-prov-och-tavling/

Mvh

Lotta

Comments are closed.