Resultat av arbetet med lydnadsremissen

Till Svenska Brukshundklubbens
Distrikt
Rasklubbar
Loklaklubbar

Resultat av arbetet med lydnadsremissen

Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben träffades för ett heldagsmöte den 10 augusti för att diskutera och hantera alla svar som kommit in från lydnadsremissen.

Bakgrund
Remissen skickades ut i början av maj efter beslut från SKK Centralstyrelse i samråd med SBK. Detta efter att många olika parter framfört åsikter och synpunkter, både positiva och negativa, på arbetet med, och innehållet i förslaget till reviderade lydnadsregler som ska gälla från 2017. Remissen skickades till samtliga klubbar inom SKK-organisationen. Enskilda medlemmar gavs också möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Arbetet med svaren på remissen inleddes med att båda parter uttryckte sin uppskattning över att det var så många som engagerat sig i remissarbetet och att det kommit in mycket konstruktiva förslag.

Under mötet beaktade vi gemensamt de synpunkter som kommit in och diskuterade för- och nackdelar.

Majoriteten av remissvaren var positiva till ett nytt regelverk och att regelverket förblir nationellt. En övervägande del av svaren innehöll kommentarer om gruppmomentens vara eller icke vara.

Efter en ingående diskussion kom vi fram till ett förslag som föreläggs till SKK/CS för beslut senast 8 september.

För att ta del av hela rapporten, vänligen klicka dig in på:

http://brukshundklubben.se/tavling-utstallning/lydnadsprov/nationella-regler/regelrevidering-lydnad/

Med vänlig hälsning

Sanna Ameln
Kommunikationsansvarig
Svenska Brukshundklubben
08-505 875 14
sanna.ameln@brukshundklubben.se

Comments are closed.