Allmänlydnadskurs för unghunden


Ingen kurs planerad för tillfället


Kursinnehåll; På den här kursen kommer du att få verktyg till och kunskap om hur du utvecklar en bra relation till din unghund.


Vi tränar på det som en hund behöver kunna i vardagen; inkallning, hantering, sitt/stanna kvar, vara lugn och fokuserad, koppelgående med mera


Antal tillfällen; 

Datum;

Veckodag: 

Tid; 
Ålder på hund; 9-18 månader vid kursstart.
Förkunskaper; Inga 
Kurslitteratur ingår
Vi varvar teori och praktik. Vi kommer att prata om belöningsteknik, inlärning, friskvård och hundhållning med mera. 

Instruktör; 
Pris: ____ kr + medlemskap i Österåkers BK
Kursavgift betalas till Bg: 5283-0239 
För att gå kurs hos Österåkers BK krävs medlemskap. Läs mer och bli medlem här:
Deltagare: Max 6

All verksamhet sker utomhus.